Privacy verklaring

Privacy verklaring van Huidcoach Hillegom


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 

HUICCOACH HILLEGOM verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van 

HUICCOACH HILLEGOM of om een andere reden persoonsgegevens aan 

HUICCOACH HILLEGOM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

HUICCOACH HILLEGOM Hoofdstraat 88 2181 EG Hillegom, tel. 06-51993846, De salon is bereikbaar via info@huidcoach-hillegom.nl of telefonisch 06-51993846

Welke gegevens verwerkt 

HUICCOACH HILLEGOM

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
~ voor- en achternaam, geboortedatum
~ adresgegevens
~ telefoonnummer, e-mailadres
~ eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier


Voor welk doel
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 
HUICCOACH HILLEGOM

Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen (in overleg met cliënt) intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk


E-mail berichtgeving

HUICCOACH HILLEGOM uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


Bewaartermijnen

HUICCOACH HILLEGOM bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd maar blijven maximaal 7 jaar verplicht bewaard in de financiële administratie.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens HUICCOACH HILLEGOM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HUICCOACH HILLEGOM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


Inzagerecht, verwijdering of klachten
Via de eigenaresse van HUICCOACH HILLEGOM, Wendy van Loon kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HUICCOACH HILLEGOM zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een week na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de eigenaresse.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop HUICCOACH HILLEGOM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van HUICCOACH HILLEGOM, info@huidcoach-hillegom.nl of telefoonnummer 06-51993846


Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.